Algemene Voorwaarden Online-Medicijn 2022

 1. U wordt geacht wanneer u de webwinkel gebruikt en/of leest, u bekend bent met de inhoud van de algemene voorwaarden en minimaal 18 jaar of ouder bent.
 2. Online-medicijn hierna aan te duiden, als de apotheek kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor het (verkeerd) gebruik van producten en/of (verkeerd) opgevolgde adviezen. Noch dat wij op enige andere wijze aansprakelijk kunnen worden gesteld. Het gebruik van producten en of adviezen is ten alle tijde op eigen risico van de koper/gebruiker hiervan.
 3. De apotheek is niet verantwoordelijk voor tik-, zet-, en/of drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerd verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet wordt dit zo snel mogelijk aangepast.
 4. De klant garandeert dat de producten die gekocht zijn enkel bedoeld zijn voor eigen persoonlijk gebruik.
 5. Wij gaan ervan uit dat klanten, voor ze bij de apotheek een bestelling plaatsen hun gezondheidstoestand besproken hebben met een dokter en, indien dit vereist is in het land waar ze wonen, een geldig recept hebben gekregen. De klant is volledig zelf verantwoordelijk voor eventuele problemen, bijwerkingen of andere ongemakken die kunnen ontstaan als gevolg van het gebruik van producten gekocht bij de apotheek.
 6. De klant is volledig zelf verantwoordelijk voor het kopen/importeren van producten gekocht bij de apotheek in zijn woonplaats of in het land dat hij of zij heeft opgegeven als afleveradres.
 7. Alle gegeven adviezen zijn puur van een informatief karakter. Ze zijn dan ook niet bedoelt om adviezen, recepten, verwijzingen en dergelijke van een erkende arts te vervangen. Een klant die een bestelling doet, ontslaat de apotheek van alle verantwoordelijkheden. Zowel geneeskundige als andere die voortvloeien uit het kopen of gebruiken van onze producten.
 8. Betalen van de bestelling kan met Bitcoin. Na betaling wordt uw bestelling opgestuurd.
 9. Ruilen en of retourneren is niet mogelijk om hygiënische redenen. Betaal gepast en wij geven nooit geld terug om misverstanden te voorkomen.
 10. Klanten dienen zelf de juiste korting/actie te selecteren en of in te vullen. In het voor stadium kan de apotheek dit nog wijzigen op verzoek van de klant. Achteraf kan hier géén aanspraak meer op worden gemaakt en vervallen alle rechten, nadat de order is afgerond is/geleverd. De apotheek behoudt zich te allen tijde het recht voor om acties en of kortingen aan te passen of te verwijderen.
 11. Het eigenhandig wijzigen van de betaaloptie is voor eigen verantwoordelijkheid van de klant. als de betaling om wat voor reden niet aankomt is dit voor geheel voor eigen verantwoordelijkheid. Dit geld ook voor het gebruikt van oude bank en of postbusadres gegevens, plaatst altijd een nieuwe bestelling waar de actuele gegevens te allen tijde in staan vermeld. Wanneer u nog vragen heeft contacteer ons altijd eerst alvorens te betalen!
 12. De apotheek behoudt zicht het recht voor wanneer een betaling niet volledig is ontvangen uw bestelling te parkeren. Wij zullen u hierop attenderen alvorens tot levering over te gaan. Zodra het gehele bedrag is ontvangen zal de bestelling alsnog verstuurd worden. Eventuele extra kosten komen voor de rekening van de klant, er word geen geld retour gegeven.
 13. De apotheek is nimmer verantwoordelijk voor verkeerd opgestelde bestelgegevens. De adresgegevens (verzendadres) die online ingevuld zijn hierbij leidend. Waarvan de naam of het adres en mogelijk andere gegevens niet correct blijken te zijn ingevuld door de klant, waardoor de zending niet aan de juiste geadresseerde is/wordt geleverd en of de zending hierdoor wordt geretourneerd. Dit geschied geheel op de verantwoordelijkheid van de kant, let hier goed op en controleer uw zelf.
 14. De apotheek levert niet aan afhaallocaties, mocht de klant dit als alternatief verzendadres opgeven, dan is dit geheel op eigen risico daar wij niet elke zending handmatig kunnen controleren.
 15. De apotheek behoudt zicht het recht voor wanneer een merk van product X niet op voorraad is een ander merk van het zelfde product toe te sturen wat op dat moment wel voorradig is, dit om lange wachttijden te voorkomen. U kunt enkel uw voorkeur opgeven. Wij trachten dit echter in samenspraak met de klant te doen, zodra dit aan de orde komt. Bij kortingen zoals ‘5 halen is 4 betalen’ of  ‘stapel korting’ is het goed mogelijk, dat u een mix krijgt van verschillende merken van product X.
 16. Wanneer een product niet op voorraad is of onverwachts hard loopt bijvoorbeeld vanwege een actie zal de apotheek u dit melden. In overleg met de klant proberen wij een alternatief aan te dragen of u dient te wachten tot het item weer op voorraad is. Wij trachten de levertijden zo kort mogelijk te houden echter zijn wij afhankelijk van onze leverancier.  Er kunnen geen garanties worden gegeven, enkel een prognose voor leveringen, daar wij afhankelijk zijn van een derde. Mocht de bestelling deels of op dat moment in zijn geheel niet leverbaar zijn wordt er geen geld geretourneerd.
 17. De apotheek verstuurd uw bestelling via PostNL met gewone frankering (postzegels) in een bubbelenvelop naar u toe.
 18. U dient er rekening mee te houden dat PostNL meerdere werkdagen over mag doen om uw zending te leveren binnen Nederland, er is geen minimale termijn hiervoor. Voor internationale zendingen gelden andere regels. De apotheek kan als verzender geen invloed uitoefenen op de vervoerder betreffende de bezorgtijden. Wanneer u aangeeft dat er (nog) geen levering heeft plaats gevonden zullen wij eerst trachten dit met u op te lossen. Wij kunnen geen invloed uitoefenen op PostNL en zijn geheel afhankelijk van deze partij voor verzending. Per situatie afzonderlijk zullen wij uw aanvraag beoordelen, en zo goed mogelijk naar onze mogelijkheden dit proberen op te lossen. Wij erkennen echter geen enkele aansprakelijkheid en of verantwoordelijkheid bij enige vorm van vertraging, foutieve en of geen levering door de eerder genoemde vervoerder. U gaat ermee akkoord dat wij nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden voor afleveringsfouten van het postbedrijf, bijvoorbeeld het kwijtraken van pakketten door toedoen van de postbode. Tenslotte zijn de postbedrijven zelf verantwoordelijk voor het vervoer en de aflevering van de pakketten. De apotheek is ook niet aansprakelijk voor het weigeren van postpakketten door de betreffende aanwezige op het adres waar de bestelling afgeleverd wordt.
 19. Zendingen die niet afgeleverd kunnen worden door PostNL gaan NOOIT RETOUR naar de apotheek. Omdat wij nooit afzenders op onze zendingen zetten om die logische redenen kan uw zending dus nooit retour gezonden worden, ook al zegt een medewerker van PostNL van wel. Wordt uw zending dus geweigerd aan de deur of kan de postbode het na enkele malen niet afleveren, dan belanden zendingen zonder afzender in het Depot Onbestelbare Stukken van PostNL. Let goed op: De klantenservice zal u vertellen dat de afzender een Navraagformulier moet invullen (..) . Aangezien wij als afzender dus ook leverancier van de inhoud zijn, kunnen wij in géén geval Navraagformulieren van PostNL invullen om een zending te achterhalen! Het heeft bij voorbaat geen zin ons dit te verzoeken aangezien de invuller zijn persoonsgegevens én de inhoud van het pakket moet omschrijven!
 20. De apotheek respecteert de privacy van de bezoekers van de website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens die u verstrekt aan de apotheek worden alleen gebruikt voor de afhandeling van uw bestelling en e-mailverkeer. De informatie wordt nooit aan derden verstrekt en na verloop van tijd verwijderd.
 21. Door het plaatsen van een bestelling op de apotheek aanvaarden al onze klanten en of gebruikers onze algemene voorwaarden.